Spotkanie z policjantem

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację w tym zakresie, w związku w tym, we wtorek - 19 grudnia, odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VII z policjantem. Tematem potkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich oraz przejawy demoralizacji. Aspirat Sztabowy Pan Waldemar Stolarz zapoznał młodzież z najważniejszym przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Ponadto funkcjonariusz wyjaśnił, jaką odpowiedzialność ponoszą osoby nieletnie oraz poinformował, że błędy popełnianie w wieku młodzieńczym często mają swoje odbicie w życiu dorosłym. Policjant omówił również konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, a także przypomniał, że nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego podlega postępowaniu przed sądem, więc należy systematycznie uczęszczać do szkoły. Dziękujemy Panu asp. sztab. Waldemarowi Stolarz za przeprowadzenie pogadanki dla uczniów.

 

Renata Boduch